Stel je vraag
0

Biologie voortplanting

asked 2018-05-19 05:00:15 -0500

Sam gravatar image

Hallo, ik heb een vraag over onderstaande oefening.

Ik weet dat er nog mannelijke geslachtshormonen gevormd worden ( bv. in de teelballen). Dus A en B vallen weg.

Nu is de vraag of de zaadcellen het lichaam nog kunnen verlaten? De prostaat en zaadblaasjes zorgen ervoor dat er zaadvocht aangemaakt wordt. Betekent het dan dat als deze er niet meer zijn, dat de zaadcellen het lichaam niet kunnen verlaten?

Alvast bedankt,

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-05-23 08:01:51 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Idd, de spermacellen zullen geen vloeistof hebben om zich voor te bewegen (+ geen fructose).

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Sam ( 2018-05-23 08:37:34 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-19 05:00:15 -0500

Aantal keer gelezen: 122 keer

Laatst gewijzigd: May 23 '18