Stel je vraag
0

biologie voortplanting

asked 2018-05-19 05:21:18 -0500

Sam gravatar image

Welk hormoon kondigt het einde van de zwangerschap aan?

A) Progesteron B) HCG C) Prolactine D) Oestrogeen

Alvast bedankt,

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-05-19 09:21:26 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Ik denk dat je vooral moet kijken naar welk hormoon er nog niet aanwezig was tijdens de zwangerschap. Zowel progesteron, HCG als oestrogeen waren er al tijdens de zwangerschap. Dus volgens mij zal prolactine dan het einde van de zwangerschap aankondigen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Hier staat ook nog wat extra uitleg hierover: http://toelatingsexamen.rebus.be/question/4051/biologie-voortplanting/

Britt.Valentyn ( 2018-05-19 09:25:14 -0500 )edit
0

answered 2018-05-23 08:00:37 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct Britt!

Begrepen Sam?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik begrijp het. Ik dacht eerder oestrogeen omdat dit zorgt voor de eerste contracties, dacht ik? Maar dit klinkt ook logisch!

Sam ( 2018-05-23 08:37:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-19 05:21:18 -0500

Aantal keer gelezen: 156 keer

Laatst gewijzigd: May 23 '18