Stel je vraag
0

Chemie: Chemisch rekenen (4-OII-11)

asked 2018-05-19 06:28:10 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-05-19 06:28:32 -0500

Een bepaalde HCl-oplossing bevat 39,4 g HCl per 100 ml oplossing. Hoeveel ml van deze oplossing bevat 0,1 mol HCl?

Hoe begin je het best aan deze oefening? Ik wilde het aantal mol HCl gaan berekenen, maar is dit nuttig?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-05-19 09:47:23 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dat is een heel goed idee. Bereken het aantal mol HCl dat aanwezig is in 100 ml oplossing en dan kan je met de regel van drie afleiden hoeveel ml je nodig hebt van deze oplossing om 0,1 mol HCl te bekomen.

Laat maar even weten of het gelukt is !!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor het antwoord! Het is gelukt met de regel van drie en ook via een tweede methode (met de massadichtheid in g/l). Ik vroeg mij af: kan ik ook de 39,4 g HCl per 100 ml gelijkstellen aan het massa-volumeprocent van de oplossing en zo verder rekenen? Bedankt!

Britt.Valentyn ( 2018-05-19 11:20:55 -0500 )edit

Dat zou ik niet doen daar dit waarschijnlijk als het al mogelijk is een heel stuk complexer is. Hou je maar vast aan de eerste methode als dat je gemakkelijk leidt naar een correcte oplossing.

Koen@REBUS ( 2018-05-19 12:18:43 -0500 )edit

Oké, bedankt Koen!

Britt.Valentyn ( 2018-05-19 12:43:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-19 06:28:10 -0500

Aantal keer gelezen: 184 keer

Laatst gewijzigd: May 19 '18