Stel je vraag
0

Chemie 2017-augustus vraag 7

asked 2018-05-20 04:45:50 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

updated 2018-05-20 12:14:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\vraag rebus usolveit.PNG

Je hebt 0.010 mol NH4CL ter berschikking maar je gebruikt de helft maar om een buffermengsel te vormen. Ik snap niet goed waarom er maar de helft wordt gebruikt van de beschikbare hoeveelheid.

Iemand die me hiermee kan helpen? Thx

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-02 05:39:01 -0500

Dirk gravatar image

updated 2018-06-02 07:19:54 -0500

n(NH4+) = 0,1 mol

  • toevoegen van 200 ml OH- geeft n(OH-) = 0,4 mol --> dat is te veel want er kan maximaal maar 0,1 mol OH- wegreageren, voeg je meer OH- toe dan zal de pH sterk stijgen
  • toevoegen van 100 ml OH- geeft n(OH-) = 0,2 mol --> dat is te veel
  • toevoegen van 50 ml OH- geeft n(OH-) = 0,1 mol --> dat is te veel, één extra druppel OH- geeft sterke stijging pH
  • toevoegen van 25 ml OH- geeft n(OH-) = 0,05 mol --> precies goed want na de reactie is n(NH3) = n(NH4+) = 0,05 mol, er kan extra OH- en H+ toegevoegd worden zonder dat de pH veel wijzigt
edit flag offensive delete link more
1

answered 2018-06-01 11:52:09 -0500

Dirk gravatar image

updated 2018-06-01 12:41:26 -0500

De reactievergelijking is: NH4+ + OH- <----> NH3 + H2O

Als je aan bovenstaande oplossing OH- toevoegt, reageert dat direct weer weg:

NH4+ + OH- -----> NH3 + H2O

en ontstaat er NH3. Als je teveel OH- toevoegt, verdwijnt al het NH4+ en kan er geen OH- meer wegreageren. c(OH) zal dan sterk toenemen en is er geen sprake meer van een buffer.

Bij toevoegen van H+ treden de volgende reacties op:

H+ + OH- -----> H2O

NH4+ + OH- <----- NH3 + H2O

Het zuur wordt geneutraliseerd. Maar dat kan alleen als er voldoende NH3 aanwezig is. Als het NH3 op is zal de concentratie H+ sterk toenemen en werkt de buffer niet meer.

Je moet dus zorgen voor NH4+ en NH3 in ongeveer dezelfde concentraties!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat is allemaal correct en redeneer nu eens verder en probeer mij uit te leggen waarom A, B en C geen buffers zijn en D wel een buffer is !!

Koen@REBUS ( 2018-06-02 03:59:51 -0500 )edit
0

answered 2018-05-20 07:06:47 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-05-20 07:12:45 -0500

Zoals je weet worden op het toelatingsexamen meerkeuzevragen gesteld. Deze vraag is vraag 7 van het Toelatingsexamen augustus 2017. image description

Je moet aan de slag met de verschillende mogelijke oplossingen en proberen uit te zoeken waarom A, B en C geen buffer geven en D wel het juiste antwoord is.

Geef maar even aan of je er op deze manier wel uit geraakt.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-29 02:21:50 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

Hey Koen! alles is zeer duidelijk! merci! sorry voor het late antwoord

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-01 05:56:45 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dag Stijn,

Heb je dit al kunnen bekijken?

Wie kan eventueel mee de methodiek achter deze oefeningen en de juiste oplossing posten ?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2018-05-20 04:45:50 -0500

Aantal keer gelezen: 864 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '18