Stel je vraag
0

Fysica 4.3.5

asked 2018-05-20 13:09:28 -0500

Adara gravatar image

Vraag op pagina 54 van oefeningen vorig jaar F)

1) Ik kom voor potentiaal op 10cm van de negatieve plaat 45 10^3V

Potentiële energie= Delta V . Qt

Potentiaal verandering op 10cm van de negatieve plaat is = 20. 10^3 volt

als ik Delta V neem dan klopt mijn Ep niet, maar voor Ep moet men toch altijd delta V nemen?

2) mijn tweede vraag was als negatieve plaat op 25000V staat en + plaat op 125000volt is de condensater niet geaard? Kan dat?

Alvast bedankt

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-20 13:46:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

1) Dit klopt. Potentiële energie= Delta V . Q Maar als het elektron al op 10 cm van de negatieve plaat verwijderd is heeft het minder potentiële energie. Je delta V is dan nog steeds 80000 volt, en dat vind je door 125000 - 45000

2) Het is niet noodzakelijk dat één van de platen geaard is. Dat maakt de berekeningen alleen gemakkelijker, omdat de geaarde plaat dan 0 volt heeft.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1) dat heb ik ook eerst gedaan, Ep= delta V. Q= 80. 10^3V. ( -1.60. 10^-19C)= 12.8. 10^-15 J Maar de oplossing is Ep= -7.2. 10^-15J

Adara ( 2018-05-21 00:15:19 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-20 13:09:28 -0500

Aantal keer gelezen: 178 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '18