Stel je vraag
0

fysica, 5.4.4

asked 2018-05-24 07:11:09 -0500

Adara gravatar image

Hoe bereken ik vermogen van de weerstand hier? Is vermogen van weerstand zelfde als vermogen van bron hier?

Weerstand warmt 2.5l water van 10 naar 40°C Dat betekent 2.5liter water neemt 30J energie op? want warmte is toch ook energie.

Vermogen= Elektrische verbruik/tijd= 30J / 60s?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Energie opname is een stuk hoger! Zie formularium: Q = m c (delta temp) Vervolgens berekenen hoe je zoveel Joule kunt maken met deze weerstand.

Myriam@REBUS ( 2018-05-24 12:27:12 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-24 07:19:25 -0500

Adara gravatar image

Ik denk dat ik me vergist heb, moet ik misschien opgenomen warmte berekenen door gebruik te maken van soortelijkewarmte kapaciteit van water? Q=C. ( delta T)?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-24 07:11:09 -0500

Aantal keer gelezen: 114 keer

Laatst gewijzigd: May 24 '18