Stel je vraag
0

Fysica geluid oef 9.10.4

asked 2018-05-24 14:48:08 -0500

Mattijs.Gutermann gravatar image

Hallo, Ik snap oefening 9.10.4 van de extra oefeningen niet van fysica. Ik heb al op verschillende manieren geprobeerd en ik geraak er niet uit! Ik snap eigenlijk ook niet goed wat deze oefening met geluid te maken heeft... Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-24 15:05:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Deze oefening combineert kinematica met geluid! Je laat het steentje vallen en het is in .... seconden beneden. Vervolgens komt het geluid van het vallend steentje terug naar boven in ... seconden.

Het resultaat is een vierkantsvergelijking in t en t² die je moet oplossen om de diepte van de canyon te bepalen. (Heb je als kind nooit een steentje in een waterput gegooid om te proberen in te schatten hoe diep de put was?)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-24 14:48:08 -0500

Aantal keer gelezen: 130 keer

Laatst gewijzigd: May 24 '18