Stel je vraag
0

Fysica olympiade 2008

asked 2018-05-24 16:36:04 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Ik snap niet waarom het antwoord A is bij deze vraag.

Twee identieke geleidende bollen A en B hebben dezelfde lading. Hun middelpunten bevinden zich op een afstand r van elkaar. De elektrische kracht tussen de bollen is gelijk aan F. Een derde identieke bol C, niet geladen wordt kort in contact gebracht met bol A. Dan wordt bol C kort in contact gebracht met bol B .Tenslotte wordt bol C ver verwijderd van de twee bollen A en B. De kracht tussen de bollen A en B als de afstand tussen de middelpunten weer gelijk is aan r, is dan: a. 3. F/8 b. F/4 c. F/2 d. F/16

Mijn redenering: lading A halveert en lading B vervolgens ook dus 1/4

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-25 01:57:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij het eerste contact wordt lading 1 inderdaad gehalveerd. Bij het tweede contact breng je een bol met lading Q/2 in contact met lading Q. Het resultaat is twee bollen met lading 3/4 Vervolgens verwijder je de bol C.

Nu de krachten berekenen: bol A heeft lading Q/2 en bol B heeft lading 3Q/4 en zo kom je bij antwoord a

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-24 16:36:04 -0500

Aantal keer gelezen: 95 keer

Laatst gewijzigd: May 25 '18