Stel je vraag
0

fysica olympiade 2008

asked 2018-05-24 16:42:29 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Twee identieke lampen (R = 50 Ω) zijn in serie geschakeld. Een dergelijke lamp gaat stuk als het vermogen hoger is dan 200 W. Hoe groot mag de spanning over de lampen maximaal zijn opdat geen van beide lampen stuk zou gaan? a. 100 V b. 8 V c. 140 V d. 200 V

Ik snap dat het antwoord D moet zijn, 200=I²R waarbij R=50 ohm is Ik heb echter de som van de weerstanden genomen =100ohm waardoor ik antwoord C bekom, waarom mag dit niet?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-25 02:11:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

P=U²/R geeft U²= 10^4 en U = 100 zodat de spanning over beide lampen 200 V is.

Jouw redenering: 200W = I²R met R per lamp 50 ohm, dus I² = 4 en I=2 De spanning is 100V per lamp.

Indien je de weerstanden optelt tot 100 ohm moet je ook het kritisch vermogen optellen, dus 400W ipv 200W De rest van de redenering is dan analoog.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-24 16:42:29 -0500

Aantal keer gelezen: 106 keer

Laatst gewijzigd: May 25 '18