Stel je vraag
0

logaritme, rekenregels

asked 2018-05-25 21:30:27 -0500

Adara gravatar image

Op pagina 5 van de cursus staat

Log a(x)= log b(x)/log b(a)

Bedoelt men daarbij het volgende:

vb, Log5(3)= log b(3)/log b( 5)

Dan krijg ik zowel in de teller als in de noemer log b. Heffen ze elkaar op?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-05-26 01:37:04 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Dat is volgens mij de rekenregel voor het veranderen van grondtal. Je mag het grondtal b zelf kiezen.

loga(x) = logb(x) / logb(a)

Voorbeelden

  • log5(3) = log10(3) / log10(5) = log (3) / log (5)

  • log5(2) = log10(2) / log10(5) = log (2) / log (5) = 0,30 / 0,70 = 0,4

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Wat je als grondtal ook kiest, in de teller en noemer heb je zelde grondtal en vallen ze weg? Dan mag je van eerste stap al log2/log 5 schrijven? Komt het daarop neer?

Adara ( 2018-05-27 14:48:39 -0500 )edit
0

answered 2018-05-27 15:05:45 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Neen, de logaritmen vallen niet weg.

Kijk maar naar het eerste voorbeeld:

  • log(3)/log(5) = 0,6826... = 0,7
  • 3/5 = 0,6

Een ander voorbeeld:

  • log(10)/log(2) = 3,3
  • 10/2 = 5

Besluit: log(a)/log(b) ≠ a/b

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-25 21:30:27 -0500

Aantal keer gelezen: 278 keer

Laatst gewijzigd: May 27 '18