Stel je vraag
0

vierkantsvergelijking

asked 2018-05-25 23:51:45 -0500

Adara gravatar image

updated 2018-05-26 00:08:45 -0500

Voor een aantal oefeningen waarbij som van de kwadraten gevraagd is geld het volgende x1^2 + x2^2= ( x1+x2) ^2 - 2.x1. x2

Hoe komt men eraan?

x1^2 + x2^2= ( x1-x2)(x1-x2) = x1^2 + x^2 - 2(x1.x2)

Zoals u het ziet ik kom op x1^2 + x^2 terwijl het ( x1+x2)^2 meot zijn

a^2 + b^2 is toch niet (a+b)^2

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-05-26 01:17:11 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

updated 2018-05-26 01:19:06 -0500

  • De som van de kwadraten van de nulpunten kan je als volgt schrijven:

    (x1)2 + (x2)2

  • Aangezien we graag willen werken met de formules van som en product, maken we hiervan:

    (x1)2 + (x2)2 = (x1 + x2)2 - 2 . x1 . x2


  • Waarom? (x1 + x2)2 = (x1)2 + 2 . x1 . x2 + (x2)2

  • Dus als we van (x1)2 + (x2)2 naar (x1 + x2)2 willen, moeten we min het merkwaardig product (- 2 x1 x2) doen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Begrepen dank je

Adara ( 2018-05-27 14:49:41 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-25 23:51:45 -0500

Aantal keer gelezen: 536 keer

Laatst gewijzigd: May 26 '18