Stel je vraag
0

wiskunde 1.7 p 12

asked 2018-05-26 01:55:57 -0500

Adara gravatar image

Moet ongelijkheden met modulustekent gekend zijn voor examen?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-26 04:26:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ongelijkheden moeten gekend zijn, en modulus moet gekend zijn, dus de combinatie van beide zeker. We zien de laatste jaren een toename van de vragen waar de modulus (absolute waarde) gebuikt wordt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-26 01:55:57 -0500

Aantal keer gelezen: 91 keer

Laatst gewijzigd: May 26 '18