Stel je vraag
0

biologie ADH

asked 2018-05-26 04:48:33 -0500

Sam gravatar image

'De waterhuishouding van ons lichaam wordt gecontroleerd door ADH. Welk verband is er tussen osmotische waarde en urineproductie?

Als de osmotische waarde bv. hoog is, hoe weet ik dan of er meer of minder ADH is?

Dit is een oefening 6 p 11 van de historische vragen.

Alvast bedankt,

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-26 08:02:59 -0500

Britt.Valentyn gravatar image
 • Meer ADH = minder waterverlies in de urine
 • Minder ADH = meer water in de urine

Dus:

 • Osmotische waarde = hoog

  • meer water in lichaam (om osmotische waarde te doen dalen)
  • minder waterverlies in de urine = meer ADH
 • Osmotische waarde = laag

  • minder water in lichaam (om osmotische waarde te doen stijgen)
  • meer waterverlies in de urine = minder ADH

Is dit een correcte redenering?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt, Britt!

Sam ( 2018-05-31 12:20:31 -0500 )edit
0

answered 2018-05-31 10:08:46 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Redenering klopt.

Is het duidelijk op deze manier Sam?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja het is duidelijk, bedankt!

Sam ( 2018-05-31 12:20:37 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-26 04:48:33 -0500

Aantal keer gelezen: 144 keer

Laatst gewijzigd: May 31 '18