Stel je vraag
0

biologie extra oefening

asked 2018-05-26 10:04:46 -0500

Sam gravatar image

'Jam kan worden geconserveerd door er veel suiker aan toe te voegen. Waarop berust deze conserveringsmethode?

a) op het onttrekken van suiker aan de vruchten

b) op het verlagen van de osmotische waarde van vruchten

c) op het ophopen van bacteriële stofwisselingsproducten

d) op het onttrekken van water aan bacteriën en schimmels

Kan iemand me uitleggen hoe ik het antwoord op deze vraag kan vinden?

Alvast bedankt,

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-05-31 10:07:50 -0500

Martine@REBUS gravatar image

A kan nooit, want het onttrekt water

B het zal de osmotische waarde verhogen

C is geen conservering

D, doordat er water onttrokken wordt aan de bacteriën en schimmels, zullen deze sterven, hierdoor is dit een soort van conservering

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-26 10:04:46 -0500

Aantal keer gelezen: 326 keer

Laatst gewijzigd: May 31 '18