Stel je vraag
0

wiskunde, p 20

asked 2018-05-27 04:07:07 -0500

Adara gravatar image

op pagina 20 staat volgende voorbeeld

Sin( 3x+phi/2)= 1/2

Deze oefening heb ik verder berekend,

Op een van de laatste stappen kom ik het volgende uit

sin (3x/phi/2)= phi/4 + k. 2phi en dus x= - phi/12 +k. 2phi Het is deze laatste stap dat ik probeer te begrijpen

1) om oplossingen te vinden, stel ik k=0 dan x= -phi/12 hoe moet ik nu weten of dit oplossing kan zijn of niet? Of is het 1 van de oplossingen? want - phi/12 komt overeen met - 15 graden

2) k is een gehele getal, ik kan oneindig veel waarden aannemen, hoe weet ik waar ik moet stoppen?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Is er geen interval gegeven waarin de oplossingen moeten liggen? Als dit het geval is, dan weet je welke de juiste oplossingen zijn, want ze moeten in het interval liggen. Hetzelfde voor vraag 2 dan. Wanneer de oplossingen niet meer binnen het interval liggen, dan stop je.

Sam ( 2018-05-27 04:41:23 -0500 )edit

Goed Sam! Opgelet: de k.2phi moet ook door 3 gedeeld worden als je de oplossing door 3 deelt.

Myriam@REBUS ( 2018-05-27 08:08:58 -0500 )edit

Dank je Sam

Adara ( 2018-05-27 14:46:08 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-27 08:10:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

(3x/phi/2)= phi/4 + k. 2phi

Uitwerken naar x, dus alles wat je links deelt of vermenigvuldigt moet rechts ook gebeuren.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-27 04:07:07 -0500

Aantal keer gelezen: 99 keer

Laatst gewijzigd: May 27 '18