Stel je vraag
0

Fysica 8.1.5

asked 2018-05-27 04:46:44 -0500

Leia.VandenBorre gravatar image

"Een voorwerp met massa 1 kg laat men ondersteund zakken aan een veer met rustlengte 1 m. De uitrekking bedraagt 0,1 m. Je trekt het voorwerp nu nog 10 cm verder naar beneden en laat het dan los.

a) Wat is dan de frequentie van de trilling?"

Ik zie hier niet hoe ik de frequentie kan berekenen zonder k te hebben als 2pi f = sqrt(k/m) .

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-27 08:12:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Uit het ondersteund zakken kan je de k berekenen. Op het evenwichtspunt is k. 0,1 = m.g

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Leia.VandenBorre ( 2018-05-27 10:16:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-27 04:46:44 -0500

Aantal keer gelezen: 422 keer

Laatst gewijzigd: May 27 '18