Stel je vraag
0

Wiskunde,meetkunde

asked 2018-05-27 06:03:12 -0500

Adara gravatar image

Op pagina 25 van de cursus staat bij 2.10.2 dat als alfa de hoek is die de rechte maakt met de x-as dan is tan(alfa)= rico

Dit pas ik toe op de geval 1 waarbij grafiek van a <0 getekend staat.

rechte gaat door punt (0,1) en (0,1). Ik kom dat tan(alfa)=1 dus dat rico=1 terwijl ricö<1 moet zijn.

Kan iemand me verbeteren, alvast bedanktC:\fakepath\20180527_130043.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-27 08:30:13 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De punten zijn (0,1) en (1,0) zodat tan alfa = (0-1)/(1-0) en dat is -1

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-27 06:03:12 -0500

Aantal keer gelezen: 108 keer

Laatst gewijzigd: May 27 '18