Stel je vraag
0

wiskunde, snijpunt rechte en cirkel

asked 2018-05-27 07:06:39 -0500

Adara gravatar image

Op pagina 28 staat dat

y= x-4 en x^2 + y^2 -4x= o

men zoekt snijpunten van deze rechte en cirkel, f(x)= x^2 -6x + 8 en x1= 4 en x2=2

die x waarden invullen in de functie om y waarden te vinden, geeft y=0 en y= 0 maar in de cursus staat koordinaat ( 2, -2) maar als je f(2)= 2^2 -6(2) +8= 4-12 +8= nul?

Ik begrijp niet waar mijn rekenfout zit

Alvast bedankt voor het na te kijken.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-27 08:27:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet de vergelijking van de rechte y=x-4 invullen in de cirkelvergelijking (x-2)² +y²=4 zodat je een vergelijking bekomt met alleen x², x en getallen. Vervolgens zoek je de oplossingen van deze vierkantsvergelijking en deze zijn x=2 en x=4. Op de grafiek zie je dat dat klopt.C:\fakepath\snijpunt cirkel en rechte.JPG

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-27 07:06:39 -0500

Aantal keer gelezen: 589 keer

Laatst gewijzigd: May 27 '18