Stel je vraag
0

fysica 5.5.10

asked 2016-05-24 08:17:17 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-05-28 01:07:30 -0500

Eureka@REBUS gravatar image

Is deze tekening een goede vereenvoudigde tekening van de opgave? Ik twijfel omdat 3 nu niet rechtstreeks in contact staat met 4 (is in de tekening van de opgave wel zo.)image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-05-24 08:40:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Correct. Het enige verschil met de opgave is de lengte van de draden, maar dat is niet belangrijk want de weerstand in de draden mag je verwaarlozen.

Bekijk het eens als een systeem van wegen. Een elektron heeft de keuze tussen:

A het traject 1 en vervolgens 2 of 3

B het traject langs 4

Dus staan in traject A 2 en 3 in parallel en 1 in serie met deze 2-3. Parallel met deze weerstanden van traject A staat de weerstand 4 in traject B

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-24 08:17:17 -0500

Aantal keer gelezen: 117 keer

Laatst gewijzigd: May 24 '16