Stel je vraag
0

Fysica 6.5.2 Elektromagnetisme

asked 2018-05-29 07:46:19 -0500

Leia.VandenBorre gravatar image

updated 2018-05-29 14:04:07 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Ik had bij deze vraag oppervlakte = pi . (0,25 . 10^-4)^2

Dan is deltaFlux = 3. (10ˆ-3) . pi . (0,25 . 10^-4)^2 = 5,9 . 10^-12

U ind, gem = (delta flux . N / delta t) = 2.95 . 10 ^-6 V

Het antwoord zou 75 mV moeten zijn.

Wat doe ik hier fout? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-30 00:36:11 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Je gegevens zijn:

  • N = 500
  • A = 0,5 . 10-4 m2
  • ∆B = 3 . 10-3 T
  • ∆t = 10-3 s

Als je deze gegevens invult in de formule voor Ui,gem, kom je op 0,075 V.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-05-29 14:42:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je hebt de oppervlakte al gekregen (0.5 cm²), dan moet je ze niet gaan berekenen met pi r²

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-29 07:46:19 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: May 30 '18