Stel je vraag
0

wiskunde telproblemen

asked 2018-05-29 12:47:15 -0500

Sam gravatar image

'Op hoeveel manieren kan men 7 verschillende flesjes bier verdelen onder Jan, Piet en Joris als Jan er 3 krijgt, Piet 2 en Joris 2?'

Is de volgorde hier belangrijk? Enerzijds denk ik van wel, want het zijn verschillende flesjes dus het maakt uit wie welk flesje krijgt, maar anderzijds denk ik van niet, want het is misschien belangrijker dat ze een juist aantal flesjes krijgen dan welke flesjes ze krijgen?

Kan iemand mij helpen?

Alvast bedankt,

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-29 12:51:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Probeer eens uit of het een verschil maakt?!

Eerst trek je 3 flesjes uit de 7 voor Jan, dan 2 uit de 4 voor Joris of Jan, en de derde krijgt de rest.

Laat nu Jan of Joris eerst trekken, 2 uit 7, vervolgens bijvoorbeeld 3 uit 5, en de derde krijgt de rest.

Nu nog een variant waarin Jan laatst komt.

Maakt het een verschil?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Neen, we bekomen hetzelfde resultaat. Dus dan los ik deze oefening op met combinaties? Ik kom dan 210 uit als restultaat.

Sam ( 2018-06-22 06:50:48 -0500 )edit

ja dat is het!

Myriam@REBUS ( 2018-06-22 07:48:05 -0500 )edit

Dankjewel!

Sam ( 2018-06-22 08:18:55 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-29 12:47:15 -0500

Aantal keer gelezen: 164 keer

Laatst gewijzigd: May 29 '18