Stel je vraag
0

Biologie: hypertoon of hypotoon

asked 2018-05-30 06:15:28 -0500

Lise.DePreter gravatar image

Ik heb een vraag in verband met hypertoon en hypotoon. Bij verschillende oefeningen gaat het over leidingwater, gedestilleerd water,... Ik dacht dat gedestileerd water HYPOTOON is en leidingwater HYPERTOON. Is dit correct? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-31 10:02:24 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Lise haar antwoord is correct, je moet altijd kijken tov iets... dus leidingwater is hypertoon tov gedestilleerd, MAAR hypotoon tov zoutwater...

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-05-30 07:32:09 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Volgens mij klopt dat ook! Een oplossing is altijd hypertoon (of hypotoon) ten opzichte van een andere oplossing.

  • Gedestilleerd water is hypotoon ten opzichte van het cytoplasma.
  • Leidingwater is hypertoon ten opzichte van het cytoplasma.

Hopelijk heb je hier iets aan!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel!

Lise.DePreter ( 2018-05-30 07:57:05 -0500 )edit
0

answered 2018-05-30 06:39:58 -0500

Sam gravatar image

Volgens mij kan je hypotoon en hypertoon enkel gebruiken wanneer je '2 concentraties' vergelijkt. Gedestilleerd water is inderdaad hypotoon ten op zichte van leidingwater. Omgekeerd is leidingwater dus inderdaad hypertoon ten opzichte van gedestilleerd water. Zo denk ik dat het is. Kan iemand controleren of het juist is wat ik zeg?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja ik zou het ook zo bekijken, maar stel dat je leiding water en zout water met elkaar vergelijkt. Dan is je leidingwater hypotoon ten opzichte van je zout water en omgekeerd is je zoutwater hypertoon ten opzichte van je leidingwater. Klopt dat?

Lise.DePreter ( 2018-05-30 07:22:15 -0500 )edit

Ik denk dat dat klopt.

Sam ( 2018-05-30 08:07:35 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-30 06:15:28 -0500

Aantal keer gelezen: 299 keer

Laatst gewijzigd: May 31 '18