Stel je vraag
0

Fysica 3.4.3.

asked 2018-05-30 10:00:44 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

updated 2018-05-30 10:43:54 -0500

Op de maan is de zwaarteveldsterkte 6 maal kleiner dan op aarde (g). Bij het verlaten van de maan versnelt een raket verticaal met een versnelling van g/4 . Wat is het gewicht van de astronaut in de versnellende raket, ten opzichte van het gewicht van de astronaut Fg hier op aarde?

Ik weet hier totaal niet hoe ik eraan moet beginnen. Ik heb geprobeerd de formule van de zwaarteveldsterkte voor beide gevallen in te geven en ze te vergelijken maar zo kom ik er niet. Is er misschien een betere methode?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-05-30 13:48:25 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bekijk eerst de raket voor het vertrek op de maan. De kracht van de astronaut op de bodem van de raket (= gewicht) is m.g/6

Bij het vertrek komt daar nog een kracht bij: de astronaut wordt versneld met een versnelling g/4 en daarvoor is een kracht nodig. Actie-reactie, de astronaut oefent een bijkomende kracht uit van m.g/4 op de bodem van de raket.

Tel beide krachten samen: m.g/6 + m.g/4 = (5/12) m.g

Vergelijk met gewicht op aarde: m.g

Dus 5/12

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-05-31 06:15:13 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

Ooh ik snap het! Dankjewel!!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-30 10:00:44 -0500

Aantal keer gelezen: 469 keer

Laatst gewijzigd: May 31 '18