Stel je vraag
0

Chemie 4.1.13 - Chemisch rekenen

asked 2018-05-30 11:16:20 -0500

Leia.VandenBorre gravatar image

64 gram O2 = 2 mol O2.

Mag ik er dan hier vanuit gaan dat er ook 2 mol H2O gevormd wordt? Dan zou er 2 mol . 22,4 liter = 44,8 liter H2O moeten ontstaan.

Het antwoord moet 19 liter zijn. Wat doe ik hier fout? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-05-30 13:52:03 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De oplossing die je aanreikt is niet helemaal correct.

Overdruk wilt zeggen dat het referentie punt 0 bar is. De druk die je moet invullen in de algemene gaswet is dus 2,5 bar maar dan wel omgezet naar Pascal want de gasconstante die gegeven is op het toelatingsexamen is 8,31 en gerelateerd aan de eenheden Pascal voor de druk en Kubieke meter voor het volume.

Welke oplossing bekomen jullie dan uitgaande van dit gegeven?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt voor de verbetering Koen! Ik zie inderdaad dat het klopt door 2.5 Bar in te vullen. Dan kom ik op 0,019 m^3 = 19 liter. Is een overdruk dan niet gelijk aan de druk bovenop de atmosferische druk? Alvast bedankt!

Britt.Valentyn ( 2018-05-30 13:58:51 -0500 )edit

Onderdruk of overdruk is altijd de druk gerekend vanaf het 0-punt en dat is 0 bar of 0 Pascal. Bij opgave 04.01-07 wordt er gerefereerd naar de atmosferische druk. Dus hier wel vertrekken van 1013 hPa.

Koen@REBUS ( 2018-05-30 14:18:07 -0500 )edit

Begrepen! Bedankt!

Britt.Valentyn ( 2018-05-30 14:30:31 -0500 )edit

Dankjewel!

Leia.VandenBorre ( 2018-06-06 09:49:53 -0500 )edit
0

answered 2018-05-30 12:43:59 -0500

Britt.Valentyn gravatar image
  • Er wordt inderdaad 2 mol H2O gevormd. Dit komt omdat O2 en H2O beiden coëfficiënt 2 hebben.

  • De opgave is echter niet in normomstandigheden, maar bij een overdruk van 2,5 bar. Dit betekent dat de druk gelijk is aan de atmosferische druk + 2,5 bar.

Zo kan je werken met de algemene gaswet om het volume te berekenen:

  • de druk kan je berekenen uit de opgave
  • het aantal mol is 2 mol
  • gasconstante + temperatuur (in Kelvin!) zijn gegeven

p . V = n . R . T

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-30 11:16:20 -0500

Aantal keer gelezen: 138 keer

Laatst gewijzigd: May 30 '18