Stel je vraag
0

Fysica 3.3.7.

asked 2018-05-31 06:38:38 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

updated 2018-05-31 06:38:54 -0500

Je laat je camion vrijwielen (zonder wrijving). (b) Wat is de minimale waarde van de h opdat je in b niet uit de lucht valt?

Hoe doe je dit? Ik dacht dat je Fcp minstens gelijk moest zijn aan je Fz en ik vermoed ook dat het met behoud van energie moet, maar ik weet niet hoe ik deze twee kan combineren.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

5 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-03 05:00:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

(De nummering van de oefening klopt niet omdat dit mijn nota's van vorig jaar zijn.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oh ja zo is het heel duidelijk, ik snap het! Echt super bedankt!!

Mirjam.VanHove ( 2018-06-03 18:29:57 -0500 )edit
0

answered 2018-06-03 04:50:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-03 04:42:48 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

Ik blijf het maar niet vinden. Het verste dat ik nu geraak is dit:

Fz = Fcp

<=> mg = Vb²/r

behoud van energie:

mVa²/2 = mVb²/2 + mgh

<=> Va² = Vb² + 2mgh

invullen geeft:

mg = (Va² - 2mgh)/r

<=> rmg = Va² - 2mgh

<=> rg = Va²/m - 2gh

behoud van energie:

mgh = mVa²/2

<=> gh2/m = Va²/m

invullen:

rg = gh2/m - 2gh

<=> r = h2/m -2h

<=> r = (2h - 2hm)/m

<=> rm = 2h - 2hm

<=> rm/(1-m) = 2h

Wat klopt er dan nog niet? Sorry voor de last, wel echt super bedankt voor u hulp!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

zie volgend antwoord!

Myriam@REBUS ( 2018-06-03 04:50:09 -0500 )edit
0

answered 2018-06-01 13:33:33 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

Ik heb het geprobeerd maar ik krijg die m niet juist weggewerkt vermoed ik. Dit is wat ik heb gedaan:

mVa²/2 = mVb²/2 + mg2r

<=> Va² = Vb² + 4gr

en

mg2r = mVa²/2

<=> 4gr = Va²

Fz = Fcp

<=> -mg = Vb²/r = (Va²-4gr)/r

<=> -mg = (Va²-4gr)/r

<=> -mg = (4gr-4gr)/r

<=> -mg = (4r-2h)g/r

<=> -m = 4r/r - 2h/r

<=> -m - 4 = -2h/r

<=> mr+4r = 2h

<=> -Vb²/g + 4r = 2h

<=> (4gr-4gr)/g + 4r = 2h

<=> h = 2r

Ziet u misschien wat ik fout heb gedaan?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Je bent ervan uitgegaan dat h=2r, maar dat was juist de vraag: hoe hoog moet h zijn.

Myriam@REBUS ( 2018-06-01 14:01:28 -0500 )edit

Na Fz = Fcp stel je een kracht (mg) gelijk aan een versnelling (Vb²/r ) Probeer je het nog eens opnieuw?

Myriam@REBUS ( 2018-06-01 14:03:12 -0500 )edit
0

answered 2018-05-31 08:26:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Fcp = v²:r en de v² kan je berekenen uit het behoud van energie.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-31 06:38:38 -0500

Aantal keer gelezen: 213 keer

Laatst gewijzigd: Jun 03 '18