Stel je vraag
1

Chemie pKb berekening

asked 2016-05-26 11:30:38 -0500

Joni.Gabriëls gravatar image

Codeïne is een zwak organisch base. Een volume van 120 ml Codeïne-oplossing met pH10 bevat 0.36 g codeïne. De molaire massa van codeïne. De molaire massa van codeïne is 299.4 g/mol. Bereken de pKb van codeïne.

Ik begrijp niet goed hoe je dit kan berekenen zonder dat je weet wat de concentratie van de 'zure vorm' en de 'basische vorm' van codeïne is. Of kan je dit afleiden uit de opgave ? Hoe kan ik dit probleem oplossen ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2016-05-26 14:28:41 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het gaat hier om een zwakke base. In de pH-formule voor de berekening van de pH van een zwakke base komt pKb voor. pH = 14 - 1/2pKb + 1/2 log c. Dus hieruit kan je de pKb halen want pH is gekend. De concentratie van de codeine-oplossing kan je berekenen want massa en molaire massa zijn gegeven. Dit aantal mol bevindt zich in het gegeven volume. Dit geeft de concentratie van de base in mol/liter. Je brengt de gegevens in de pH formule in. Eerst vindt je de waarde voor 1/2 pKb. Dit leidt dan tot de gezochte pKb-waarde = 6.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-26 11:30:38 -0500

Aantal keer gelezen: 1,551 keer

Laatst gewijzigd: May 26 '16