Stel je vraag
0

Fysica dynamica

asked 2018-05-31 12:28:40 -0500

Stijn.Heuninck gravatar image

Ik zou denken dat als je de oppervlakte onder de a(t) grafiek berekent je de gemiddelde snelheid berekent in het interval van 0 tot 4 seconden. Op het einde is de sowieso lager dan het gemiddelde omdat er wordt afgeremd. Ik koos dus voor antwoord B (9m/s) maar het is toch 10 m/s dat de loper loopt na 4 sec.

Iemand die me hiermee kan helpen?

C:\fakepath\vraag fysica rebus q en a.PNG

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-05-31 13:11:47 -0500

Dirk gravatar image

updated 2018-05-31 13:13:28 -0500

Het oppervlak onder de a(t) grafiek is gelijk aan de verandering van de snelheid.

Het oppervlak kun je berekenen als driehoek met de maximale versnelling of als rechthoek met de gemiddelde versnelling.

driehoek: Opp = 1/2 x 4 x 5 = 10 m/s rechthoek: Opp = 4 x (5/2) = 10 m/s

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-05-31 12:28:40 -0500

Aantal keer gelezen: 94 keer

Laatst gewijzigd: May 31 '18