Stel je vraag
0

Biologie erfelijkheidsleer

asked 2018-06-02 04:25:07 -0500

Mattijs.Gutermann gravatar image

Hallo, Ik heb een vraagje in het algemeen over stamboomoefeningen. Ik snap niet zo goed wanneer je kan zien wanneer een eigenschap autosomaal is en of dit al dan niet recessief of dominant is.

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-06-02 08:35:00 -0500

Sam gravatar image

updated 2018-06-02 08:40:27 -0500

Ik kijk altijd eerst of er 2 gezonde ouders zijn die een ziek kind krijgen. Als dit het geval is dan weet je dat de ziekte sws recessief is, want als de ziekte dominant zou zijn, zou het zieke kind minstens 1 zieke ouder hebben.

Om te weten of het X-chromsomaal gebonden kan zijn, kijk ik van wie op wie de ziekte wordt doorgegeven.

  • X-chromosomaal & dominant : als de vader de ziekte heeft, geeft hij de ziekte door aan al zijn dochters, want een dochter krijgt sws het zieke X-chromosoom van de vader. Als de ziekte van de vader niet wordt doorgegeven aan alle dochters, is de ziekte NIET X-chromosomaal & dominant

  • X-chromosomaal & recessief : als de moeder de ziekte heeft, krijgen alle zonen de ziekte, want de zonen krijgen de recessieve x van de moeder en de Y van de vader, dus zij zijn ook ziek. Als niet alle zonen die ziekte overerven van de moeder, dan is de ziekte NIET X-chromosomaal & recessief

Als dan blijkt dat de ziekte niet X-chromosomaal is, dan is het autosomaal. Op deze manier los ik de oefeningen op. Snap je het?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-04 15:34:03 -0500

Mattijs.Gutermann gravatar image

Ja, hartelijk bedankt! :)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-04 03:10:34 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Idd correct Sam :)

Snap je het zo Mattijs?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-02 04:25:07 -0500

Aantal keer gelezen: 158 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '18