Stel je vraag
0

fysica elektrodynamica

asked 2018-06-02 08:55:46 -0500

Sam gravatar image

Kan iemand mij helpen met deze vraag?

Alvast bedankt,

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-06-02 12:25:38 -0500

Britt.Valentyn gravatar image
  • Is R2 zeer groot, dan is R1 verwaarloosbaar klein. De spanning over R2 kan je dan gelijkstellen aan de bronspanning. Ub = 20 V.

  • Is R2 = 0 Ohm, dan is de stroom 0,005 A. Dus kunnen we de grootte van R1 berekenen: de bronspanning is 20 V en de stroom is 0,005 A. R1 = 4000 Ohm.

  • R2 stellen we nu gelijk aan 1000 Ohm (opgave). R1 is 4000 Ohm. De twee weerstanden staan in serie dus Rs = 4000 Ohm + 1000 Ohm = 5000 Ohm.

  • De bronspanning is nog altijd 20 V. De substitutieweerstand is 5000 Ohm. De stroomsterkte is 0,004 A = 4 mA.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel, ik snap het!

Sam ( 2018-06-26 01:32:27 -0500 )edit
0

answered 2018-06-02 12:21:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Tweede zin is waar je moet beginnen: als R2 zeer groot is staat zowat alle spanning daar over, dus de totale spanning is 20V. De weerstand R1 is 20/(5 maal 10^-3) = 4000 ohm.

Zet nu R1 en R2 in serie, dan is de totale weerstand 5000 ohm en de stroom 4 mA, oplossing B

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-02 08:55:46 -0500

Aantal keer gelezen: 213 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '18