Stel je vraag
0

fysica elektromagnetisme

asked 2018-06-02 14:18:31 -0500

Sam gravatar image

De stromen lopen in dezelfde zin, dus de geleiders trekken mekaar aan. A en B kunnen dus al niet. Nu blijkt dat D het juiste antwoord is. Zou iemand kunnen uitleggen waarom? Heeft het feit dat I2 dubbel zo groot is als I1 geen in vloed op de krachten?

Alvast bedankt,

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-02 15:07:38 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De twee geleiders trekken elkaar aan met dezelfde kracht (bereken het maar: eerst het magnetisch veld van één geleider, en de andere geleider in dat veld. Dan omgekeerd. Blijft hetzelfde.) Oplossing D

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-02 14:18:31 -0500

Aantal keer gelezen: 143 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '18