Stel je vraag
0

Fysica: elektromagnetisme: 6.3.4

asked 2018-06-03 07:19:36 -0500

Lise.DePreter gravatar image

Ik zit een beetje vast bij deze oefening. Ik dacht aan de lorenzkracht en laplace maar weet niet goed of dit juist is. Zou iemand kunnne helpen? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-03 07:25:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bereken de potentiële energie aan het begin van de plaat.

Die is gelijk aan de kinetische energie bij aankomst op de andere plaat.

Hieruit kan je de snelheid van het elektron bepalen.

Daarmee kan je tenslotte de Lorenzkracht berekenen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel Myriam!

Lise.DePreter ( 2018-06-03 07:57:41 -0500 )edit

Wat is de oplossing?

Lise.DePreter ( 2018-06-03 08:02:15 -0500 )edit
0

answered 2018-06-03 08:10:45 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-03 07:19:36 -0500

Aantal keer gelezen: 169 keer

Laatst gewijzigd: Jun 03 '18