Stel je vraag
0

Fysica 6.1.6.

asked 2018-06-04 05:00:19 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

Drie stroomvoerende geleiders staan loodrecht op het vlak van dit blad op de hoekpunten K, L, M van een vierkant met zijde 1 m. Door de gleider in het punt K gaat 3 A, door de geleider in het punt L gaat 2 A en door de geleider in het punt M gaat 1 A. Welke zijn de x- en y-componenten van het resulterende magnetische inductieveld in het punt P?

Ik heb hiervoor gevonden dat B1A = 0,0000002T , B2A = 0,0000004T en B3A = 0,0000006T.

Vervolgens probeerde ik:

X: B1 - B2 cos 45° = - 0,000000082 T

Y: B3 - B2 sin 45° = 0,00000032 T

Maar dat klopt niet, als ik sin 30° invul bij beide klopt het wel, maar ik vraag me af hoe je daar dan op komt. Met andere woorden: hoe weet je de hoek tussen B2 en de x-as?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-04 06:54:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je hebt je misrekend voor de magnetische velden. Het punt L staat niet op 1m van P, maar op 2^0.5 m. Dan krijg je ook de hoek (diagonaal van een vierkant)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oh ja inderdaad! Dankuwel!!

Mirjam.VanHove ( 2018-06-04 07:23:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-04 05:00:19 -0500

Aantal keer gelezen: 110 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '18