Stel je vraag
0

biologie erfelijkheidsleer oefening3

asked 2018-06-04 06:16:00 -0500

Adara gravatar image

Bij deze oefening op pagina 58 vraagt men fenotype van darren. wat is genotype van de dar? genotype van koning= A^L A^K = kortharig

dar is haploid omdat het uit onbevrucht eicellen ontstaan, maar heeft hij langharig borststuk of kortharig borsstuk? Of ook intermediair?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2018-06-14 01:26:11 -0500

Martine@REBUS gravatar image

De koningin heeft een intermediair kenmerk

DUS:

LL = langharig KK = kaal KL = kortharig

De koningin is dus KL, haar gameten zouden K of L zijn ==> een dar is een onbevruchte eicel van de koningen, dus maw hij is of K (kaal) of L (lang) MAAR kan NOOIT kortharig zijn, want hij heeft maar een kenmerk.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-04 06:16:00 -0500

Aantal keer gelezen: 143 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '18