Stel je vraag
0

wiskunde, 3.2.4

asked 2018-06-04 12:52:33 -0500

Adara gravatar image

Voor vraag a van oefening 3.2.2 kom ik dat als x= 2^1/3 dat y= nul klopt het? C:\fakepath\logaritme nemen.jpg

In bijlage heb ik het uitgewerkt

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-04 16:15:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit kan ik echt niet vatten. Waar haal je die rekenregels?

Voor a klopt het niet, de f(x) is niet 2^(1/6) Zie uitwerking image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-04 12:52:33 -0500

Aantal keer gelezen: 151 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '18