Stel je vraag
0

IVV: extra teksten

asked 2018-06-05 14:10:46 -0500

Lise.DePreter gravatar image

Ik heb een vraag bij de extra teksten van IVV, namelijk de tekst 'Een invaliderende en sterk miskende aandoening'. Bij de derde vraag vragen ze achter het aantal patiënten aan wie de vragenlijst werd bevraagd. Volgens mij vind ik dit terug in de tekst; 'De studie werd uitgevoerd onder de vorm van een uitgebreid, persoonlijk interview met behulp van een semi-gestructureerde vragenlijst bij 80 patiënten. ' Ik dacht dat het antwoord 80 was maar blijkt dat dit fout is en het juiste antwoord b is (niet gegeven). Is dit omdat we er niet zomaar mogen vanuit gaan dat iedeeen dit heeft ingevuld?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-05 16:23:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Zie eens bij 'IVV tekst "een invaliderende en sterk miskende aandoening"' want dit is al eens beantwoord.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-05 14:10:46 -0500

Aantal keer gelezen: 90 keer

Laatst gewijzigd: Jun 05 '18