Stel je vraag
1

Chemie 8.2.9 (redoxreactie)

asked 2018-06-08 05:13:08 -0500

Leia.VandenBorre gravatar image

De oefeningen op redoxreacties hiervoor lukken mij allemaal, maar bij deze zit ik een beetje vast bij de halfreacties. Hoe weet ik welke moleculen deelnemen, bv: doet H2O hier mee in een halfreactie? Ik denk dat S2O4 2- en SO3 2- een halfreactie vormen, maar hoe schrijf je hier dan de voorgetallen? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-09 15:29:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-06-09 15:29:48 -0500

Eerste stap is de oxidatirgetallen bepalen van de verschillende atomen. Als je dat doet ga je er zeker achter komen welke elementen van OG veranderen. S is één van de twee.

Helpt dit je vooruit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Leia, Was het gelukt om deze dan verder op te lossen?

Koen@REBUS ( 2018-06-17 00:21:04 -0500 )edit

Ik denk dat de halfreacties (S2O4)2- => (SO3)2- + 1e- en O2 + 2e- => (SO3)2- zijn? Maar dan snap ik niet zo goed hoe ik de coëfficiënten hier moet aanpassen. Alvast bedankt

Leia.VandenBorre ( 2018-06-27 05:34:06 -0500 )edit

(S2O4)2- => 2 (SO3)2- + 2e- en O2 + 4e- => 2 H2O Dat zijn de halfreacties. Elk atoom wisselt elektronen uit en er zijn in de eerste half reactie 2 S atomen en in de tweede halfreactie 2 O atomen. Werk jij het verder uit?

Koen@REBUS ( 2018-06-27 11:14:20 -0500 )edit

Klopt het dan dat er 4 OH- zijn?

Leia.VandenBorre ( 2018-06-30 14:40:37 -0500 )edit

Dat is helemaal correct. Het juiste antwoord is B en dat zijn dus 4 OH- die worden toegevoegd.

Koen@REBUS ( 2018-06-30 15:50:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-08 05:13:08 -0500

Aantal keer gelezen: 190 keer

Laatst gewijzigd: Jun 09 '18