Stel je vraag
0

biologie spermatogenese dar

asked 2018-06-08 11:11:10 -0500

Dirk gravatar image

Een bijendar is haploid. Gebeurt de spermatogenese dan via meiose of mitose? Ik denk via mitose, want het aantal chromosomen hoeft niet gehalveerd te worden. Klopt dat?

gr. Dirk

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-14 01:23:33 -0500

Martine@REBUS gravatar image

De darren ontstaan via parthenogenese, maar de spermacellen ontstaan via mitotische delingen (wordt nog de spermatogenese genoemd, maar is niet hetzelfde als bij een diploid organisme)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2018-06-08 11:57:06 -0500

Sam gravatar image

Worden darren niet geboren uit onbevruchte eicellen? Vandaar dat ze haploïd zijn. Dat betekent dan dat er geen spermatogenese plaatsvindt, of vergis ik mij?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Een dar bevrucht de koningin. Dan moet hij toch in staat zijn tot spermatogenese, lijkt me.

Dirk ( 2018-06-09 05:05:13 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-08 11:11:10 -0500

Aantal keer gelezen: 475 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '18