Stel je vraag
1

chemie hoofdstuk 3 p 55

asked 2016-05-29 02:44:05 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2017-06-25 15:46:15 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik heb met het boekje blik op chemie gewerkt om de leerstof in te studeren. Ik begrijp echter niet goed hoe je de omzettingen doet van een gegeven ( bijvoorbeeld 400 mg/kg) naar promille, ppm, ppb. Ik dacht eerst als de 400 mg om te zetten naar kg wat 0.4 opbrengt. Maar het resultaat van de omzetting naar promille geeft ook 0.4 wat ik dus niet begrijp hoe ik hieraan kan komen.

edit retag flag offensive close merge delete

7 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-04 05:05:15 -0500

Johan@REBUS gravatar image

er zitten 521 'massa'-delen HCO3- per miljoen 'massa'-delen water in de waterstraal van de waterboiler. De massa water waar het hier om gaat is 721 ml =721 g, en komt dus overeen met het miljoen 'massa'-delen water. 521 delen van het miljoen delen water ( die 721 g wegen) worden vertegenwoordigt door HCO3-. Hieruit vindt je de massa HCO3- in gram. En dan verder.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Maar dat is niet de formule die ik heb opgeschreven?

Anne-Sophie ( 2016-06-08 02:48:27 -0500 )edit
0

answered 2016-06-13 13:29:57 -0500

Johan@REBUS gravatar image

of, 531 delen van de (721/1000000) delen zijn de massa HCO3- welke met calcium CaCO3-neerslag vormen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-02 03:22:40 -0500

Johan@REBUS gravatar image

er zitten 521 'massa'-deeltjes HCO3- per miljoen 'massa'-delen water in de waterstraal van de waterboiler. De massa water waar het hier om gaat is 721 ml =721 g, en komt dus overeen met het miljoen 'massa'-delen water zoals eerder gemeld. Je kan aldus de massa HCO3- in die massa water bepalen, en, na omzetten hiervan in mol HCO3- , ahv de reactie terugvinden wat er aan CaCO3 wordt gevormd.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Zie mijn vorig bericht, een 2e bijgevoegde foto.

Anne-Sophie ( 2016-06-04 02:41:23 -0500 )edit
0

answered 2016-05-29 04:21:23 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-04 02:40:52 -0500

Oké ik denk dat ik het al een beetje beter begrijp, bedankt. Ik geraak er echter nog niet helemaal aan uit om dit toe te passen op 4.60. Er zitten dus 521 deeltjes per miljoen deeltjes HCO3-. Ik heb bijhorende formule opgeschreven, maar deze begrijp ik niet helemaal.image description

Ik heb het nu opgelost op deze manier, dit is hoe ik uw instructie interpreteer, maar hierdoor bekom ik niet het juiste antwoord.image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-02 02:11:14 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Is dit dan volgens de formule die ik heb opgeschreven? Want dan begrijp ik het nog steeds niet. Ik weet niet met behulp van wat je de massa HCO3 kan bepalen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-30 01:57:12 -0500

Johan@REBUS gravatar image

er zitten 521 'massa'-deeltjes HCO3- per miljoen 'massa'-delen water in de waterstraal van de waterboiler. De massa wter waar het hier om gaat is 721 ml =721 g. Je kan aldus de massa HCO3- bepalen en na omzetten in mol HCO3- terugvinden wat er aan CaCO3 wordt gevormd.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-29 03:39:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Promille, ppm, ppb, ... zijn fractionele concentraties. Dwz dat dit de verhouding is van'een aantal delen X' tov resp. duizend, 1 miljoen, 1 biljoen delen'. Bv. 15 ppb lood in water betekent dat er 15 deeltjes Pb zijn per biljoen deeltjes water, of, zoals gegeven, 15 microgram Pb per biljoen deeltjes water. Bij je omrekening van de 400 mg dien je er rekening mee te houden dat 1 kg = 1.000.000 mg. Dus de juiste omzetting gebruiken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-29 02:44:05 -0500

Aantal keer gelezen: 419 keer

Laatst gewijzigd: Jun 13 '16