Stel je vraag
0

wiskunde telproblemen (ronde tafel)

asked 2018-06-10 01:52:16 -0500

Mattijs.Gutermann gravatar image

Ik heb een vraagje over telproblemen. Er is een verschil tussen mensen die aan een rechte tafel zitten of mensen die aan een ronde tafel zitten, maar ik snap het verschil niet.

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-10 02:10:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Mensen die aan een rechte tafel zitten kunnen aan het einde zitten en slechts één buur hebben. Wie aan een ronde tafel zit heeft altijd 2 buren. Algemeen is een vraag over een ronde tafel gemakkelijker te beantwoorden omdat je de 'randeffecten' niet hebt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-10 01:52:16 -0500

Aantal keer gelezen: 124 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '18