Stel je vraag
1

Fysica juli 2017 07

asked 2018-06-10 05:20:29 -0500

Gaétan gravatar image

updated 2018-06-10 10:38:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

Ik begrijp nog steeds de beweging van zowel de opgave als de mogelijke oplossingen niet. Ik snap waarom B een golflengte later begint maar waarom wordt die dan direct positief?

Wat is de beste methode om dit aan te pakken?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-10 06:57:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De golf beweegt van links naar rechts (dat kan je zien omdat het begin zichtbaar is op de eerste tekening) en er zit een periode T tussen A en B.

In A is de golf begonnen met een beweging naar boven, dus ook zo in B.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-10 05:20:29 -0500

Aantal keer gelezen: 187 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '18