Stel je vraag
0

Fysica trillingen en golven

asked 2018-06-10 14:15:44 -0500

Sam gravatar image

Iemand die me kan helpen met deze oefening?

Alvast bedankt,

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-10 14:36:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dit is een rechts lopende golf. (opgelet, t is negatief, x positief)

De periode is 1.33 seconden, dus na 0.33 seconden is 1/4 van de periode voorbij.

Bij x=0 en t=0 is de uitwijking =0, dus de golf begint in de neutrale positie.

Het kan alleen D zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-10 14:15:44 -0500

Aantal keer gelezen: 150 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '18