Stel je vraag
0

Chemie 6.3.7

asked 2018-06-11 04:16:32 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

updated 2018-06-12 17:15:17 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik heb de vorige topics met betrekking tot deze vraag al gelezen, maar het is me nog steeds niet duidelijk.

  • Om te beginnen bij de concentratie van Ag: haal je deze nu uit de formule van Ks (dan kom ik 1,7.10^-9 uit voor AgCl en 14.10^-7 uit voor Ag2CrO4) of door de reacties uit te balanceren (0,1 M voor AgCl en 2 M voor Ag2CrO4).
  • Vervolgens vergelijk je deze twee bekomen concentraties met de 10^-8 Ag in AgNO3. Maar wat kan je daaruit concluderen? Indien de concentratie groter is dan die 10^-8 deze neerslaat of zit er een andere redenering achter?
  • En doe je nog iets met die oplosbaarheidsproducten? Want in de cursus las ik hoe groter Ks, des te beter het zout oplost, maar dat is hier toch niet het geval aangezien AgCl blijkt neer te slaan?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-13 09:36:40 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Ah ja, ik zie het al. Ik dacht dat je de concentratie van Ag+ in beide gevallen moest berekenen vanuit de Ks-waarde en de concentratie van Cl- en CrO4-. Dan kwam je in het eerste geval een concentratie kleiner dan 10^-8 (17.10^10) uit en in het tweede geval groter (14.10^-7).

Dus redeneerde ik dat er een witte neerslag ontstond, aangezien de ingebrachte concentratie 10^-8 groter was dan de max. concentratie van Ag+ (17.10^10) om op te lossen. En geen rode neerslag omdat de ingebrachte concentratie 10^-8 kleiner was dan de max. concentratie van Ag+ (14.10^-7).

Ik weet nu wel niet of dit ook een juiste redenering is? Maar zoals u het heeft uitgelegd kom ik hetzelfde uit wat betreft de rode neerslag. De Ks is dan gelijk aan 10^-16, kleiner dan de gegeven 1,96x10^-12 en dus ontstaat er geen neerslag.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Je redeneer is juist behalve: Ks : 1,96x10^-12 en het product van de concentratie vd ionen die je in de oplossing brengt (rekening houdend met de coëfficiënten) gelijk aan 10^-16 en dat product is kleiner dan je Ks.

Koen@REBUS ( 2018-06-13 11:08:51 -0500 )edit

Begrepen, hartelijk bedankt voor de hulp!

Ghita.ElHamri ( 2018-06-13 13:38:09 -0500 )edit
0

answered 2018-06-12 17:08:51 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2018-06-12 17:12:30 -0500

Wat zijn de verschillende stappen om deze opgave met succes op te lossen:

We hebben een beker waarin Cl en CrO4 ionen aanwezig zijn in een bepaalde concentratie.

Aan deze oplossing worden Ag ionen toegevoegd met een bepaalde concentratie.

Er wordt nu gevraagd of er een neerslag van AgCl (wit) of een neerslag van Ag2CrO4 (rood) zal ontstaan.

Wanneer krijgen we een neerslag? Dit gebeurt wanneer het product van de concentratie van de ionen, rekening houdend met de voorgetallen die we als exponent schrijven > is dan de Ks van deze specifieke reactievergelijking.

bv. voor AgCl hebben we de volgende reactievergelijking

AgCl(v) <--> Ag+ + Cl-

product van de concentratie van de ionen rekening houdend met de voorgetallen (in deze reactie zijn beide gelijk aan 1) moeten we berekenen.

[Ag] x [Cl] = 10 tot de min achtste x 0,1 = 10 tot de min negende en deze waarde is groter dan de Ks van AgCl dus zal er een witte neerslag ontstaan.

Schrijf jij nu de redenering verder uit voor de rode neerslag ... . Ontstaat er een rode neerslag? Waarom wel of waarom niet?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-11 04:16:32 -0500

Aantal keer gelezen: 611 keer

Laatst gewijzigd: Jun 13 '18