Stel je vraag
0

Fysica oefening 6.1.4

asked 2018-06-12 08:18:53 -0500

Amber.Gregoir gravatar image

Beste

Hoe kan je hier de stroomzin bepalen, aangezien hier niets over gegeven is? Ook is er niets gegeven over hoe het magnetische veld georiënteerd is?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-12 08:55:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er wordt niet gevraagd om de stroomzin te bepalen of de oriëntatie van het magnetische veld. Alleen de grootte van de stroom moet je bepalen. Dat lukt met deze gegevens.

Tip: het aantal windingen kan je bepalen door te kijken hoeveel keer je een draad van 2.2 mm dik rond een spoel van 2.5 meter kan winden zonder overlapping.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-12 08:18:53 -0500

Aantal keer gelezen: 165 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '18