Stel je vraag
0

Fysica 6.4.1

asked 2018-06-12 09:30:48 -0500

Amber.Gregoir gravatar image

Beste

Hoe kan je hier de stroomzin bepalen, aangezien hier niets over gegeven is? Ook is er niets gegeven over hoe het magnetische veld georiënteerd is?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-12 09:45:01 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is een elektrisch apparaat. Stoom loopt er langs één draad in, de andere draad laat de stroom er terug uit lopen. (We hebben wisselstroom, dus de stroom richting keert regelmatig eens om, maar dat is niet de essentie van de zaak)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-12 09:30:48 -0500

Aantal keer gelezen: 100 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '18