Stel je vraag
0

Fysica 8.2.1.

asked 2018-06-12 14:23:18 -0500

Amber.Gregoir gravatar image

Hallo, ik begrijp hier vraag a niet. Hoe kan je de plaats na 10s vinden? Mijn trillingsvergelijking is 0,2.sin(100-100pix), hoe kan ik nu mijn x hier uit halen?

Alvast bedankt !

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-12 16:21:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Eerst even een rekenfout corrigeren: de omega is 10 en de trillingsvergelijking is y = 0.2 sin (10t -100 pi x)

Nu heb je de omega = 2 pi f en k = 2 pi / lambda Hier kan je de snelheid uit halen: v = lambda f en met de snelheid kan je berekenen waar de golf zit na 10 seconden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-12 14:23:18 -0500

Aantal keer gelezen: 79 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '18