Stel je vraag
1

chemie 4.34 - 2015 - Chemisch rekenen

asked 2016-05-29 03:46:13 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2017-06-10 01:36:05 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik heb deze oefening al meermaals opnieuw gemaakt, maar ik zie niet wat ik fout doe. Het juiste antwoord zou antwoord D zijn?image description

edit retag flag offensive close merge delete

6 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-05-29 03:58:57 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het maagzouttablet is samengesteld uit CaCO3 en MgCO3. Elk van deze stoffen reageert op identieke wijze met vorming van het resp. chloride en CO2. Voor het CaCO3 kan je het aantal CO2 bepalen dat wordt gevormd. Je kan dan vinden welke hoeveelheid er door het andere carbonaat werd gevormd en terugrekenen hoeveel ervan in het tablet zat. Dan vind je inderdaad het antwoord <d>

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-09 13:35:53 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Stoffen die tot dezelfde stofklasse behoren (anorganische of organische) en in een gelijke reactie betrokken zijn reageren gelijkaardig.Je kan in opgaven voor elk van de stoffen dan de resp. reactievergelijking opstellen en uitwerken naar het gevraagde toe.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-02 07:23:12 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Dat is de werkwijze als je voor één van de stoffen die weg-reageren voldoende gegevens hebt om nadien voor de andere stof vlot te kunnen werken.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-01 11:48:02 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Hoe weet je dat je dit niet als 1 geheel kan bekijken zoals ik deed?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-30 02:01:59 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Elk van de carbonaten reageert met het maagzuur op dezelfde wijze. Voor één van de carbonaten zijn er voldoende gegevens om de reactie stoichiometrisch uit te werken. Je kan dan verder vinden wat door het andere carbonaat werd gevormd om dan uit te rekenen hoeveel er in het tablet zat.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-05-29 04:24:40 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Dus je moet de reactie met CaCO3 en deze met MgCO3 apart bekijken en niet 1 reactie van maken zoals ik deed?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-29 03:46:13 -0500

Aantal keer gelezen: 405 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '17