Stel je vraag
0

Wiskunde 3.5.4.

asked 2018-06-14 02:32:07 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

updated 2018-06-14 03:18:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Om deze vraag op te lossen heb ik eerst via limieten a gevonden en een vergelijking voor b gevonden, dan heb ik met x²+cx+2 = (x+2)(x-x1) uit te werken c gevonden en zo ook b gevonden. Dit was juist.

Mijn vraag is nu of ik de eerste stap (die ik nu met limieten heb gedaan) ook zou kunnen doen via de euclidische deling? Naar mijn gevoel gaat dat niet omdat de rest niet gekend is, maar ik zou hier toch graag zeker van zijn.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2018-06-14 03:18:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan de Euclidische deling gebruiken op voorwaarde dat je C kent. C kan je vinden door het invullen van (-2) in de vergelijking x² +cx+2 = 0 want de verticale asymptoot is een nulpunt van de noemer.

Dan kan je verder gaan met de Euclidische deling of de limietmethode.

Nog sneller: ( x² +cx+2)(schuine asymptoot) geeft je zeker de juiste waarden voor de eerste twee termen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke super, ik begrijp het! Enkel bij die snellere methode kloppen bij mij de laatste 2 termen niet, komt dit dan omdat de rest er niet is bij gerekend?

Mirjam.VanHove ( 2018-06-14 04:04:53 -0500 )edit

De asymptoot wijkt sterk af in het midden. Het is pas bij grote waarden dat het asymptotisch karakter naar voor komt.

Myriam@REBUS ( 2018-06-14 05:17:17 -0500 )edit

Ah ja dat is logisch! Dankuwel!

Mirjam.VanHove ( 2018-06-14 05:26:38 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-14 02:32:07 -0500

Aantal keer gelezen: 102 keer

Laatst gewijzigd: Jun 14 '18