Stel je vraag
0

Fysica 7.2.6

asked 2018-06-16 03:30:29 -0500

Leen.Driesen gravatar image

updated 2018-06-16 04:00:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe los je deze oefening op? Ik weet niet hoe je de procenten verwerkt in de formule van activiteit. image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2018-06-16 03:59:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet die procenten niet in de formule stoppen.

Bereken de beginactiviteit van de stof waarvan je de halveringstijd kent. Je kan daarmee de activiteit berekenen van deze stof na 24 u.

De gehele activiteit na 24 uur bestaat uit het bovenstaande en de activiteit van de tweede stof. Van deze tweede stof kan je ook de beginactiviteit berekenen (2000 kBq - beginactiviteit van de tweede stof)

Nu zou je dicht bij de oplossing moeten zitten: je hebt de beginactiviteit van de onbekende stof, en haar activiteit na 24 u.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap niet zo goed hoe ik aan de beginactiviteit van de eerste stof (met gekende T) kom? Hiervoor zou ik toch een gegeven meer nodig moeten hebben zoals het aantal kernen, massa, molaire massa,... ?

Leen.Driesen ( 2018-06-16 08:59:07 -0500 )edit

Er staat dat deze stof verantwoordelijk is voor 40% van de beginactiviteit. Dat is dus 0,4 keer 2000 kBq = 800 kBq

Myriam@REBUS ( 2018-06-16 11:39:36 -0500 )edit
1

Ah ja, bedankt nu kan ik verder!

Leen.Driesen ( 2018-06-16 11:58:23 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2018-06-16 03:30:29 -0500

Aantal keer gelezen: 143 keer

Laatst gewijzigd: Jun 16 '18