Stel je vraag
0

TAT-ex 2012-J 2016 chemie 4-47 2015 chemie 4-52

asked 2016-05-29 04:04:22 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2017-06-24 01:16:37 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik begrijp niet goed hoe het begrip overdruk in de chemie moet worden geïnterpreteerd. Bij de fysica zou het in dit geval de atmosferische druk + overdruk zijn, maar hier moet er dus niet 1 + 2.5 atm gedaan worden maar gewoon met 2.5?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2016-05-30 07:45:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zie ook : 'chemie hfstk 4.52' en 'Chemie overdruk' van 19/18aug 15 op deze site.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2016-05-29 05:17:51 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Overdruk is overdruk, zowel bij chemie als fysica, en de totale druk is dus 1 + 2.5 atm.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-05-29 04:04:22 -0500

Aantal keer gelezen: 166 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '17