Stel je vraag
1

Biologie 2.15 (celademhaling)

asked 2018-06-16 05:09:52 -0500

Ghita.ElHamri gravatar image

Er wordt gevraagd hoe efficiënt de celademhaling is. Het is alleen zo dat als je met 34 ATP rekent, je wel exact die 35% uitkomt. En als je met 38 ATP rekent, kom je 39%.

Welke hoeveelheden van ATP zijn nu het meest correct, mits er in de formule van de celademhaling +38 ATP staat?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-06-19 10:54:09 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Je werkt tegenwoordig altijd met 38 ATP

Vroeger stond in de boeken ook wel eens 34 of 36, maar nu staat in allemaal 38

In de boek staat ook dat ongeveer 35% nuttig is en ongeveer 65% onnuttig (= warmteE) is

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2018-06-16 05:09:52 -0500

Aantal keer gelezen: 105 keer

Laatst gewijzigd: Jun 19 '18